Ber om innspill om løpstilbudet på Agder

Postet av Agder Orienteringskrets den 7. Feb 2021

Skrevet av TERJE URFJELL

Styret i Agder Orienteringskrets ønsker innspill fra orienteringsløperne i kretsen om løpstilbudet vårt. Følg med på facebook-gruppa Sørlandsorientering!

Etter debatt på lagledermøtet høsten 2020 har styret i Agder Orienteringskrets behov for innspill på hva vi kan gjøre for å øke rekrutteringen blant barn og unge og for å øke deltagelsen ved orienteringsløp i Agder Orienteringskrets.

På lagledermøtet var det enighet om

  • at status på og deltagelse ved kretsmesteskapene bør styrkes betydelig
  • at vi fra og med 2021 skal ha en felles onsdagskarsuell i hele Agder, der det kan være løp samme kveld i østre og vestre del av Agder, men at det skal være bare ett løp de kveldene det er løp i midtre del.
  • at vi ønsker å utvide premiering for deltagelse for ungdom til og med 16 år (som har vært vanlig i Aust-Agder-karusellen) til å omfatte både KM, karuselløp og andre kretsløp

Vi ber alle interesserte om å komme med innspill til hvordan vi kan oppnå målene om økt rekruttering og økt deltagelse gjennom mer attraktive løpstilbud.

Rammene for våre aktivitetstilbud er beskrevet under menyvalg Aktivitet på O-kretsens hjemmeside.
Her er det en oversikt over KM-klasser ved kretsmesterskap, det er en nøyaktig beskrivelse av opplegget for Agder-karusellen, og mer.

Med disse beskrivelsene som bakgrunn, ønsker vi innspill til forandringer.

Innspillene kan gis som svar på diskusjon om dette temaet på facebook-gruppen Sørlandsorientering, eller ved å sende en epost til styret@agderokrets.no 

I utgangspunktet er ikke dette en diskusjon om klasseinndeling. Vi tenker også at KM-klasser og karusell-klasser kan være som de er, men det er mye annet som er aktuelt å diskutere rundt løpstilbudet vårt, som premiering, motivering, ranking, sammenlagtordninger, kvalitet på løpene, småtroll, m.m.

Ordet er fritt!