Snart O-løp igjen!

Postet av Agder Orienteringskrets den 5. Mai 2020

Skrevet av TERJE URFJELL

Fra 7. mai er det mulig å arrangere løp med opptil 50 personer på samlingsplass av gangen, med EKT-stempling og resultatservice. Dette er gitt at man iverksetter anbefalte smittevernstiltak. Kretsen oppfordrer klubbene til å snu seg rundt og gripe denne muligheten! Les den fullstendige beskrivelsen fra NOF og Agder o-krets og ta kontakt med styret i kretsen dersom du har spørsmål. Henvendelser gjøres primært til arrangements-ansvarlig Andreas Sælsbråten eller styreleder Terje Urfjell. 

Helsemyndighetenes retningslinjer sier at fra og med 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene er ivaretatt og én meters avstand mellom mennesker overholdes. Dette gjelder også idrettskonkurranser i kontaktfrie idretter. Det kreves at arrangøren registrerer hvem som deltar, og ved behov kan helsemyndighetene trenge deltagerregisteret for smittesporing. Derfor må deltagelsen registreres nøye.

 

Det er videre bebudet, dersom smittesituasjonen fortsetter i riktig retning, at det kan bli aktuelt å åpne for arrangementer for inntil 200 personer fra og med 15. juni.

 

Norges Orienteringsforbund har distribuert en veileder for lokale orienteringsløp som vi skal følge.

Veilederen er fortrinnsvis rettet mot klubbkonkurranser og konkurranser blant naboklubber. Agder Orienteringskrets mener at nærløp i Aust-Agder-karusellen og Sørlandskarusellen kan arrangeres basert på denne veilederen. Det antallet deltakere vi kan forvente på våre karusell-løp er ikke større enn det som kan forventes på konkurranser mellom naboklubber i mer sentrale strøk.

 

Med bakgrunn i dette ønsker Agder Orienteringskrets å oppfordre til at orienteringsarrangementer ut over de flotte egentreningsoppleggene som har florert de siste ukene, nå kommer i gang igjen, forutsatt at veilederen fra NOF følges. Dette gjelder både klubbløp (treningsløp, rekruttløp o.l.) og nærløp.

 

Kretslagssamlinger vil etter hvert også komme i gang, men det er ikke planlagt samlinger umiddelbart.

 

For kveldsløp presiserer vi det som står i veilederen om å ha en startordning som sørger for rullering av deltakere på arenaen. Dette krever god planlegging, forhåndspåmelding og en viss disiplin blant deltakerne. Det kan være aktuelt å oppfordre foreldre og andre som kjører deltagere til et løp, om ikke å oppsøke samlingsplass, slik at disse ikke bidrar til å øke antallet personer som samles på løpet.

 

Veilederen fra NOF skal henvises til i innbydelsen og slås opp på samlingsplass. Det krever ekstra innsats fra arrangør og deltakere å følge opp smittevernreglene som er beskrevet i veilederen, og det presiseres at arrangøren skal ha en egen smittevernansvarlig som følger opp dette under løpets gang.

 

Større løp vil først være aktuelt etter 15. juni dersom en grense på 200 da skulle bli aktuelt. O-festivalen og Sørlandsgaloppen er avlyst og andre store løp (f.eks. Norges-Cup-løp) blir kanskje også avlyst. Dette frigjør en del helger på terminlista og gir mulighet for lokale helgeløp dersom det fins arrangører til dette. Det vil blant annet kunne være aktuelt å arrangere KM mellomdistanse, som nylig har blitt avlyst. Det kommer vi tilbake til. Klubber som kan være interessert i å arrangere helgeløp som ikke allerede er på terminlista, oppfordres til å kontakte teknisk leder i Agder O-krets, Andreas Sælsbråten, for å koordinere endringer i terminlista.

 

Turorientering har vært en stor suksess våren 2020 og har vært et viktig tilbud for folkehelsen. O-kretsen oppfordrer gjerne tur-O-arrangører som har kapasitet til det, til å arrangere en runde to av tur-orientering i 2020, ettersom mange av tur-O-deltagerne allerede har begynt å fullføre tur-O-oppleggene som er laget.

 

Agder Orienteringskrets ønsker alle O-arrangører og O-løpere lykke til og god helse!

 

Styret, Agder Orienteringskrets